Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Due dilligence przedsiębiorstw i systemów energetycznych


Due diligence to proces gromadzenia dostępnych informacji, a następnie przeprowadzanie na ich podstawie szczegółowej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza ma na celu weryfikację informacji o przedsiębiorstwie oraz identyfikację i kwantyfikację ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym due diligence.


Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów i akcji, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, podjęciem decyzji o łączeniu, przekształceniach, prywatyzacji, a także podjęciem decyzji w zakresie innych inwestycji o charakterze kapitałowym.

Due diligence pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji, a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji.


Zakres podstawowego due diligence obejmuje:

1. Otoczenie przedsiębiorstwa,
2. Organizacja przedsiębiorstwa - w tym organizacja sprzedaży lub produkcji,
3.

 Analiza finansowa, w tym:

- aktywa i pasywa przedsiębiorstwa,

- przepływy gotówkowe,

- kapitał pracujący,

- struktura przychodów i kosztów,

- analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych,

- projekcje finansowe

4. Inne, np. analiza aspektów prawnych.