Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Studia wykonalności i biznes plany


Celem STUDIUM WYKONALNOŚCI/BIZNES PLANÓW jest analiza opłacalności planowanej inwestycji. Na podstawie rzetelnie przeprowadzonych analiz, inwestor (jednostka współfinansująca) otrzymuje dowód opłacalności realizacji projektu wraz z oceną jego wykonalności. W związku z tym studium obejmuje swoim zakresem wszelkie aspekty handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym uwarunkowania projektu inwestycyjnego.


W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy państwu opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami, m. in.:

- Studium wykonalności projektu;
- Ocena oddziaływania na środowisko;
- Biznes plan;
-

Analizy i opracowania niezbędne w celu pozyskania dotacji UE;

- Inne niezbędne przy ocenie wniosku o dofinansowanie.