Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Analiza bezpieczeństwa energetycznego w systemach ciepłowniczych


W związku z coraz liczniejszymi awariami systemów ciepłowniczych funkcjonujących na terenie całego kraju, których konsekwencją są uciążliwe przerwy w dostawach ciepła dla odbiorców, ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. oferuje opracowanie „Analizy bezpieczeństwa energetycznego w systemach ciepłowniczych”.


 Obecnie większość miast, na terenie których ciepło dostarczane jest do odbiorców za pomocą systemu ciepłowniczego, nie dysponuje wiedzą i procedurami zapewniającymi skoordynowanie działań pozwalających na ograniczenie skutków awarii sieci przy jednoczesnej minimalizacji grupy odbiorców dotkniętych awarią.


 Dysponując wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu koncepcji i projektów systemów ciepłowniczych oraz opracowywaniu projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla jednostek samorządu terytorialnego, ENERGOEKSPERT oferuje opracowanie programu „Analizy bezpieczeństwa energetycznego w systemach ciepłowniczych”, w ramach którego analizie poddane zostaną:

- rezerwy mocy źródeł ciepła systemowego zasilających miasto,
- techniczne możliwości sekcjonowania awaryjnej pracy sieci magistralnej,
- możliwości techniczne drugostronnego zasilania i dywersyfikacji układu zasilania,
- możliwości awaryjnego systemu uzupełniania wody sieciowej,
- możliwości przeprowadzenia próbnej pracy systemu ciepłowniczego w warunkach awaryjnych wykonanych
przed sezonem grzewczym,
- opracowanie wytycznych dla uzyskania przez miasto „Raportu o gotowości systemu do pracy w kolejnym sezonie
grzewczym” ze strony przedsiębiorstw ciepłowniczych.


 „Analiza bezpieczeństwa energetycznego w systemach ciepłowniczych” przyczyni się do weryfikacji planów remontów i inwestycji przedsiębiorstw ciepłowniczych obsługujących miasto.