Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty budowlano-wykonawcze sieci ciepłowniczych, gazowniczych, elektroenergetycznych i wod-kan.


Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie naszej firmy w branży ciepłowniczej, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie:


- opracowania koncepcji modernizacji, budowy lub rozbudowy systemu ciepłowniczego wraz z pełną analizą hydrauliczną układu (w tym także układy pierścieniowe i wieloźródłowe)
- opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla nowych lub przebudowywanych odcinków sieci ciepłowniczej  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji
- opracowania koncepcji technicznej, wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności itp. dla aplikacji o środki unijne,
- pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania inwestycją w imieniu Inwestora zarówno w części technicznej, jak i finansowej projektu.