Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Inżynier kontraktu


Na etapie realizacji inwestycji proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie pełnienia funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania inwestycją w imieniu Inwestora zarówno w części technicznej jak i finansowej projektu.


Działalność Inżyniera Kontraktu polega na zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji od jej początkowego stadium (ogłoszenie o przetargu na roboty i wybór Wykonawcy) oraz dostarczeniu wielodyscyplinarnego zespołu Inspektorów Nadzoru i menedżera kosztów. Integralną częścią działalności jest regularna kontrola jakości, dostaw materiałów, sprzętu i urządzeń, organizacja robót Wykonawcy, sprawdzanie zgodności postępu robót z harmonogramem oraz udział we wszystkich próbach i ostateczne przekazanie obiektu do użytku, jak również udział w kontrolach przewidzianych w okresie gwarancyjnym po przekazaniu obiektu do eksploatacji.