Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko


Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. nr 199, poz. 1227) oferujemy Państwu kompleksowe przeprowadzenie procedury w sprawie OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dokumentów strategicznych dla rozwoju regionu bądź inwestycji, której realizacja może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne.