Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE


Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) wprowadza obowiązek uzyskania POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych. Jest to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. Best Available Techniques - BAT). Ta decyzja administracyjna stanowi de facto swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, gdyż ustawa POŚ nakazuje wstrzymanie funkcjonowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia. W polskim pozwoleniu zintegrowanym ustala się obligatoryjnie następujące warunki w zależności od rodzaju działalności:

1. Wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

 2. Wytwarzania odpadów;

 3. Emitowania hałasu;

 4. Wprowadzania ścieków do wód, kanalizacji, ziemi, oraz poboru wód;

 5. Emitowania pól elektromagnetycznych.

 

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy kompleksowe usługi doradcze prowadzące do uzyskania ww. pozwolenia zintegrowanego.