Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 


Zadanie to wynika z obowiązku nałożonego na Samorząd Gminy w ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 21). Przygotowanie planu gospodarki odpadami jest procesem, w którym władze lokalne określają najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami na zarządzanym terenie i sposoby rozwiązywania tych problemów.

 

Proponujemy przygotowanie dokumentu i przedstawienie wersji roboczej Planu do weryfikacji przez Państwa przedstawicieli w terminie do 16 tygodni od podpisania umowy. W terminie tym nie zawiera się proces legislacyjny wynikający z procedury uzgadniania i uchwalania przez odpowiednie organy. Cena opracowania zależeć będzie od ostatecznego zakresu i szczegółowości Planu oraz dostępnych materiałów źródłowych (łączny koszt wykonania Planu Gospodarki Odpadami nie przekroczy kwoty 6 tys. euro).