Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

PLANOWANIE ENERGETYCZNE

Polska znajduje się w okresie przebudowy i budowy nowego systemu społecznego i gospodarczego, następuje zdecydowany wzrost samorządności społeczeństwa sprowadzający się w dużej mierze do przesuwania uprawnień i obowiązków na poziom gmin i miast. Proces ten obejmuje również obowiązek gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla swojego terenu obejmującego zarówno dostępność nośników energetycznych dla odbiorców jak i ich właściwą jakość.

Planowanie zaopatrzenia w energię w gminach jest wynikiem postanowień ustawy o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. 1996, Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz szczegółowych ustaleń ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 220).

 Planowanie energetyczne w gminach zostało w obecnej postaci wprowadzone dopiero w roku 1997. Nasze biuro jako jedno z pierwszych podjeło się realizacji dokumentów planistycznych wg art. 19 Prawa Energetycznego nazywanych w myśl ustawy jw. „Projektami założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe”.

 Od tego czasu większość dużych miast i gmin w Polsce zrealizowała bądź realizuje Założenia jw. W stanie obecnym planistyki energetycznej na szczeblu samorządowym nadszedł odpowiedni moment aby znaczenie uchwalonych „Założeń do planu…” doceniły również pozostałe, objęte obowiązkiem planowania energetycznego, Gminy.

Energoekspert jako jedno z przodujących na terenie południowej Polski biur projektowych, w dziedzinie planowania energetycznego na szczeblu gminnym, ma na swoim koncie wiele zrealizowanych i będących w toku Projektów założeń.