Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Koncepcji ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych w mieście

– Strategia ograniczenia SMOGU

 

W nawiązaniu do Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. uchwała antysmogowa oraz aktualnego problemu w mieście dot. przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń w powietrzu, oferujemy Państwu współpracę przy opracowaniu Koncepcji ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych w mieście – Strategia ograniczenia SMOGU.

W zakresie Strategii opracowana zostanie mapa z zaznaczeniem lokalizacji źródeł emisji wraz z określonym zakresem ich modernizacji/przebudowy zarówno w ujęciu paliwowym jak i jakościowym. Jednocześnie na bazie ww. danych zostanie opracowany projekt organizacji działań dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w horyzoncie roku 2030.

Opracowana i skonsultowana ze społeczeństwem Strategia stanowić będzie mapę drogową znaczącego ograniczenia zanieczyszczeń w mieście oraz wytyczne w kontekście redystrybucji środków budżetowych na walkę ze zmianami klimatu.