Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Strategia rozwoju elektromobilności

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. nakłada na gminy pow. 100 tys. mieszkańców szeregów obowiązków dotyczących wdrożenia systemu transportowego opartego na energii elektrycznej.

W związku z powyższy oraz mając na uwadze obowiązki gminy w tym zakresie w perspektywie roku 2020 i 2023 oferujemy wykonanie projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie”, która to będzie w sposób kompleksowy wyznaczała kierunki działań gminy w perspektywie roku 2030.

Zakres opracowania powinien obejmować m.in.:

1. Stan jakości powietrza w gminie (CO, CO2, NOx, SOx, PM 10, PM 2,5 BaP).

2. Stan obecny systemu komunikacyjnego.

3. Opis istniejącego systemu energetycznego.

4. Priorytety rozwojowe (cele strategiczne oraz operacyjne) adekwatne do zdiagnozowanych problemów oraz potrzeb gminy.

5. Plan wdrożenia elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego.