Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty rok 2018

 

1.Koncepcja modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Przemyśl

2.Aktualizacja i uzupełnienie projektu przebudowy sieci ciepłowniczej w Koninie na Wyspie Pociejewo w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty – Zadanie 3b.

3.Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania

4.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do ul. Meiera wraz z przyłączem cieplnym do projektowanego budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w os. Gotyk w Krakowie

5.Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Turka

6.Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

7.Analiza źródeł ciepła odpadowego na terenie miasta Wrocławia

8.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa

9.Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej 2019-2022

10.Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych decyzji administracyjnych dla budowy i modernizacji sieci cieplnej w Rybniku należącej do PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

11.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej z przyłączami wraz z rozbiórką istniejącej sieci cieplnych dot. przebudowy sieci od BK-313 przy ul. Głowackiego do BK-239 przy ul. Antoniukowskiej i BK-313-BK-320 wraz z odgałęzieniami i przyłączami do bud. przy ul. Antoniukowskiej 12a, 10a, Ukośnej 1,3,5,7 Głowackiego 14, Narewskiej 11 i 13

12.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej z przyłączami wraz z rozbiórką istniejącej sieci cieplnych dot. przebudowy sieci od BK-205 przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego do BK-8a/5 przy ul. Kombatantów

13.Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie z sieci niskoparametrowej ze stacji wymienników ciepła (swc) na os. Szkolnym 6 w Krakowie

14.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wrocław na lata 2020-2035

15.Strategia rozwoju elektromobilności – fiszka projektu

16.Projekt zamienny przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Rydygiera w Krakowie

17.Analiza uwarunkowań wykorzystywania zasobów geotermalnych w nysie w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych związanych z poszukiwaniem wód termalnych w Nysie

18.Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłowni Miejskiej Konstantynowska w Pabianicach