Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty zrealizowane w roku 2016

1.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kutno

2. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnik
3. Koncepcja rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku w Bolesławcu
4.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
5.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kąty Wrocławski
6.
Opracowanie kompletnych Dokumentacji Projektowych w zakresie: Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do realizacji sieci ciepłowniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 8 części; MPEC Rzeszów
7.
Analiza celowości połączenia źródeł ciepła i infrastruktury ciepłowniczej Gminy Rawicz i Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu oraz prowadzenia działalności w formie jednego podmiotu gospodarczego, w aspekcie technicznym, środowiskowym i ekonomicznym z uwzględnieniem rozwiązań wariantowych i perspektyw na przyszłość
8.
Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jaworzno
9.
Aktualizacja koncepcji modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej w Chełmie
10.
Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych (z pomiarem zieleni wysokiej) dla Zadania 3 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej, przyłączy i węzłów c.o. i c.w.u;. w rejonie zasilania przez SWC 10 ul. Rydygiera w Krakowie na rurociągi wysokoparametrowe, preizolowane.
11.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mrągowo
12.
Wariantowa koncepcja przebudowy źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 r.
13.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN500 od komory K-532 (ul. Skłodowskiej-Curie) do komory K-606 (ul. Skłodowskiej-Curie) w Bydgoszczy
14.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 w Bydgoszczy
15.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od ul. Nowotoruńskiej do komory K-517 w Bydgoszczy
16.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN450 od komory K-606 (ul. Skłodowskiej - Curie) do komory K-608 ( ul. Powstańców Wielkopolskich)w Bydgoszczy
17.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDN300 od komory K-809 do K-811 przy ul. Startowej w Bydgoszczy
18.
Dokumentacja dla projektu Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ul. Iławskiej w Bydgoszczy
19.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ruda Śląska
20.
Dokumentacja aplikacyjna do WFOŚiGW działania 1.7.3 dla projektu Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej
21.

Dokumentacja aplikacyjna do WFOŚiGW działania 1.7.2 dla projektu Likwidacja 'niskiej emisji' na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidulane źródła ciepła.