Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty zrealizowane w roku 2015

1.

Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka

2. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wągrowca na lata 2015-2022
3. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek
4. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła i Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piły
5. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza
6. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno
7. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023
8. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba
9. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia
10. Analiza rozbudowy Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracji oraz połączenia systemów ciepłowniczych Bytomia i Radzionkowa
11. Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg
12.

Opracowanie kompletnych Dokumentacji Projektowych w zakresie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do realizacji sieci ciepłowniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

Część 1. dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory C-18/1 przy ul. W. Pola do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej i sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-3 do komory C-41"

Część 2. dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze

Część 3. dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory J-18 przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej do połączenia z istniejącą siecią preizolowaną i 2 x Dn 400mm od komory J-17 do komory J-19"; termin realizacji 30 listopad 2015 r

13.  Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina
14. Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica
15.  Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa
16.  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
17.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe