Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty zrealizowane w roku 2014

1.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Nysa

2. Opracowanie pt.: "Kierunki działań technicznych koniecznych do realizacji w Elektrociepłowni Mikołaj
w celu spełnienia wymagań Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych"
3. Opracowanie wniosku aplikacyjnej oraz wykonanie "Planu gospodarki Niskoemisyjnej"
4.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku
5.
Zmiany w dokumentacji technicznej w ramach projektu ?Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej Miasta Żyrardowa
6.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Poznania
7.
Opracowanie "Koncepcji i studium wykonalności optymalizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina"
8.
Wsparcie beneficjenta w procesie ubiegania się o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej Miasta Żyrardowa
9.
Opracowanie "analizy hydraulicznej zmian w węźle wyprowadzenia mocy cieplnej w związku ze zwiększeniem przepływu w magistrali południowej w Elektrociepłowni Chorzów Elcho w Chorzowie"
10.
Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn600 magistrala Wschodnia ELCHO w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x dn 600 ze zmianą średnicy na 2 x dn 800
o długości ok. 2400 m od komory 154C5 do komory 411C1 w rejonie ulicy Siemianowickiej w Chorzowie i Katowicach
11.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe
dla zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
12.
Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego komory rozdzielczej zasilającej TC
13.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wojkowice
14. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca
15. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna
16. Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020
17. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom
18.
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice
19.
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka