Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

ENERGOEKSPERT zajmuje się opracowaniem ogólnych i szczegółowych analiz systemu ogrzewnictwa dla miast województwa śląskiego. Myślą przewodnią modernizacji systemu ogrzewnictwa jest eliminacja istniejących lokalnych nieefektywnych urządzeń grzewczych i pieców indywidualnych oraz zastąpienie ich nowoczesnym systemem ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni lub z nowoczesnej kotłowni względnie nowoczesnymi indywidualnymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi gazem, olejem lub energią elektryczną.


ENERGOEKSPERT zajmuje się systemem zbierania i przetwarzania danych dla podstawowych systemów infrastruktury technicznej i gruntów. Dane zebrane i przetworzone przez ENERGOEKSPERT wykorzystywane są w zagadnieniach ekologicznych, energetycznych, ciepłowniczych, gospodarki przestrzennej i innych. ENERGOEKSPERT dysponuje aktualną i ciągle aktualizowaną bazą danych o systemach energetycznych wybranych miast części południowej Polski, a w szczególności pełną bazą danych systemów ciepłowniczych aglomeracji miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.


ENERGOEKSPERT świadczy usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie finansowania projektów energetycznych i ekologicznych:


Począwszy od fazy opracowań wstępnych, jak na przykład:
- Analizy koncepcyjne,
- Studia Wykonalności,
- Ekspertyzy,
- Analizy ekonomiczne i finansowe,
- Studia optymalizacyjne;

Poprzez fazę projektową jak:
- Koncepcja programowo - przestrzenna dla uzyskania WZiZT (Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu),
- Projekt podstawowy, 
- Projekt wykonawczy, 
- Projekt budowlany - dla uzyskania pozwolenia na budowę,
- Przeprowadzanie uzgodnień i uzyskiwanie zezwoleń, 
- Opracowywanie planów realizacyjnych,
- Specyfikacje i dokumenty przetargowe, 
- Opracowywanie procedur prekwalifikacji i wyboru oferentów;

Aż do fazy realizacyjnej jak:
- Kierowanie projektem, 
- Zarządzanie kosztami i terminami, 
- Kontrola jakości, 
- Zdawanie obiektów do eksploatacji.

Najważniejszymi dziedzinami, w których konsultanci ENERGOEKSPERT-u posiadają doświadczenia są:
- zagadnienia ekologiczne:
- programy ochrony środowiska
- plany gospodarki odpadami
- studia oddziaływania na środowisko

- ciepłownictwo
- elektrownie oparte na turbinach parowych lub gazowych i na silnikach Diesla, 
- elektrociepłownie
- układy odzysku ciepła odpadowego 
- energetyka przemysłowa, szczególnie dla przemysłu hutniczego, chemicznego i górnictwa 
- opracowywanie planów energetycznych 
- termorenowacja budownictwa 
- audyty energetyczne 
- zanieczyszczenia powietrza spowodowane systemami grzewczymi i energetycznymi.